INTEGRITETSPOLICY

Ändamålet med behandling av personuppgifter

Play Nöjesdistribution AB tillhandahåller tjänster för distribution av
mediaprodukter. Vi har ca 20 medarbetare och verkar primärt inom EU.

De här personuppgifterna behandlar vi

För att kunna upprätthålla avtal mellan kunder, leverantörer och medarbetare
samlar vi i begränsad omfattning in och behandlar personuppgifter som
personnummer, för- och efternamn samt adressuppgifter.

Därför behöver vi uppgifterna

Play Nöjesdistribution AB behöver uppgifterna för att kunna fullgöra ingångna
avtal med kunder och leverantörer samt hantera medarbetare.

Så länge sparas dina personuppgifter

Play Nöjesdistribution AB sparar dina personuppgifter endast så länge det är
nödvändigt för att uppfylla något av ändamålen som uppgifterna samlades in för
och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordningen har du rätt att få ta del av de
personuppgifter Play Nöjesdistribution AB behandlar om dig. Du har också rätt
att efter legitimering begära utdrag ur register, rättelse samt radering.

Kontakt

Vill du ha mer information om hur Play Nöjesdistribution AB behandlar
personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon 033-484800.